Baanreglement “T.V.Hercules”

 1. Ieder lid kan de baan reserveren via de App van de KNLTB en hierin zien wanneer de baan beschikbaar is
 2. De maximale speeltijd is 50 minuten, waarvan de laatste 5 minuten voor baan slepen en lijnen vegen, tenzij er geen wachtenden zijn. De gegeven instructies voor baanonderhoud van de commissie Baan & Gebouw dienen strikt te worden nageleefd.
 3. Men mag per dag 2 keer afschrijven.
 4. De tijd van de klok in de kantine wordt als enige geldende tijd aangehouden.
 5. Basisschooljeugd wordt na 19.00 uur alleen onder begeleiding van een senior op de baan toegelaten. Als uitzondering op deze regel geldt de competitie-periode, dan is de baan ook voor hen toegankelijk tot 20.00 uur, indien er geen competitie of lessen zijn. Voor genoemde tijden reeds begonnen tennisbeurten mogen conform artikel 2 worden afgemaakt.
 6. Indien er wachtenden zijn is men verplicht om de wachtenden uit te nodigen tot dubbelspel.
 7. Indien men de baan afschrijft (reserveert), dient men bij de banen te blijven.
 8. Als er tennisles wordt gegeven (dit zijn vaste tijden), kan er niet worden afgeschreven.
 9. Als er competitiewedstrijden worden gespeeld (zie informatiebord en publicaties in kantine) kan er niet worden afgeschreven. Reeds gestarte tennisbeurten dienen op de reguliere aanvangstijden van competitierondes te worden afgebroken.
 10. Als competitiewedstrijden door weersomstandigheden worden verplaatst naar niet reguliere competitiedagen mag op één baan worden afgeschreven indien minder dan 5 competitiewedstrijden moeten worden gespeeld. Bij 5 of meer partijen mag niet worden afgeschreven. Een reeds gestarte competitiewedstrijd mag worden afgemaakt.
 11. Men dient is sportkleding op de baan te verschijnen.
 12. Bij onderhoud aan de banen of bij slechte weersomstandigheden kunnen de banen tijdelijk af worden gesloten.
 13. De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan personen en/of zaken in welke vorm en van welke aard dan ook. Een ieder zal persoonlijk aansprakelijk  worden gesteld voor de hem of haar aangebrachte schade.
 14. In geval er zich situaties voordoen waarin dit baanreglement niet voorziet is de uitspraak van een daartoe geraadpleegd lid van het dagelijks bestuur voor dat moment bindend zonder dat aan die uitspraak toekomstige rechten kunnen worden ontleend.

Maak jouw eigen website met JouwWeb