Home » Bestuur

Bestuur

Voorzitter: Theun Hijlkema tel. 0513 529576 e-mail t.hijlkema@planet.nl

 

Secretaris: Sandra de Oude e-mail s.deoude@gmail.com

 

Penningmeester: wordt waargenomen door Albert Heikens e-mail albheikens@kpnplanet.nl

 

Ledenadminstratie: Theun Hijlkema

e-mail t.hijlkema@planet.nl

Lid/Notulist: Herman van der Baan e-mail h.v.d.baan@kpnplanet.nl